audiospoty.pl nagrania lektorskie

REGULAMIN

1. Nazwa i siedziba firmy Sprzedawcy
Właścicielem i operatorem strony internetowej audiospoty.pl jest firma audiospoty.pl Daniel Pawlak (zwana dalej Sprzedawcą), mieszcząca się przy ul. Księcia Warcisława III 2, 78-100 Kołobrzeg. NIP 671-135-45-86, REGON 330905808.

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania spotu dźwiękowego (produkcji), co oznaczna głosowe nagranie lektorskie i ewentualny montaż, obróbkę, miks z muzyką lub z efektami dźwiękowymi, na indywidualne i spersonalizowane zamówienie Kupującego (zwanego dalej Zleceniodawcą), według jego wytycznych i wskazań w specyfikacji ustalonej ze Sprzedawcą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Procedura zamówienia:

  • wycena produkcji telefonicznie +48 730 733 733 lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • przesłanie tekstu do nagrania wraz ze wszelkimi uwagami (sposób interpretacji, wymowa);
  • dokonanie przelewu online w panelu zamówień poprzez Przelewy24, zgodnie z otrzymaną wyceną;
  • maksymalnie w ciągu 24 godzin Zleceniodawca otrzyma pocztą elektroniczną gotową produkcję i dokumenty (metryczka produkcji z licencją, faktura).

4. Obsługa Klienta:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz + 48 730 733 733.

5. Informacja dla Zleceniodawców
Zleceniodawca, który wybrał opcję płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24, jest zobowiązany do uiszczenia należności w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
Firma audiospoty.pl Daniel Pawlak w swojej witrynie ineternetowej udostępnia Zleceniodawcom formularz transakcji (zwany panelem zamówień) pod dedykowanym adresem strony internetowej: https://cart.przelewy24.pl/shop/index/id_merchant/41121. Jeżeli wycena jest inna niż dostępne w formularzu transakcji o którym mowa wcześniej, Sprzedawca może wysłać Zleceniodawcy, za pomocą poczty elektronicznej, specjalnie spersonalizowany link do formularza płatności w systemie Przelewy24 (OneClick Buy). Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Przelewy24 za pośrednictwem szyfrowanych i bezpiecznych połączeń.
Zleceniodawca, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu odpowiedniej formy płatności za pośrednictwem Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany do strony wybranego przez siebie banku. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego banku zgodnie z zasadami określonymi przez ten bank. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym automatycznie i uzupełnionym przez System Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) audiospoty.pl Daniel Pawlak, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zleceniodawcy innym osobom lub instytucjom. Dane podane przez Zleceniodawcę (nazwa firmy, imię i nazwisko, adresy, numer telefonu, adres mailowy, NIP) będą przetwarzane przez audiospoty.pl Daniel Pawlak i DialCom24 Sp. z o.o. (operatora Przelewy24) tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia i płatności.

7. Odstąpienie od umowy
W przypadku oferowanych przez naszą firmę produktów - brak jest możliwości zwrotu zakupionego produktu ze względu na jego charakter. Po zakupie Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, gdy przedmiotem zakupu była usługa i gdy Sprzedawca rozpoczął proces twórczy, co oznacza przystąpienie do nagrania lektorskiego na indywidualne zamównienie Zleceniodawcy i za jego zgodą. O ograniczeniu prawa do odstąpienia od umowy Zleceniodawca jest informowany podczas składania zamówienia, na co wyraża zgodę akceptując w stosownym polu niniejszy regulamin; podczas składania zamówienia przed zatwierdzeniem przyciskiem "zapłać z Przelewy24" wyświetlana jest informacja, wraz z opcją jej akceptacji, o utracie prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni w przypadku zakupu treści cyfrowych lub usług, gdy usługa zostanie w pełni wykonana przed upływem terminu zwrotu.Ustawa o prawach Konsumenta opisuje wyjątki jakie nie są objęte prawem odstąpienia od umowy, w tym m.in.:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • umowa w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Odstąpienie od umowy z winy Sprzedawcy
W przypadku niewykonania usługi z winy Sprzedawcy, wpłacona kwota zostanie odesłana w ciągu 72 godzin na konto bankowe Zleceniodawcy, z którego został zrealizowany przelew poprzez system płatności elektronicznej Przelewy24.

9. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku i jest dostępny na stronie internetowej audiospoty.pl.

Kontakt

Zadzwoń
lub napisz!

DANE FIRMY:

audiospoty.pl Daniel Pawlak
ul. Księcia Warcisława III 2
78-100 Kołobrzeg
NIP 6711354586

+48 730 733 733
studio@audiospoty.pl

Skorzystaj z usług jednego z najbardziej doświadczonych lektorów w Polsce.
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z oferowanymi usługami.